19 Mar 2012

Kambingan Dusunku

Rumah Orang tua di dusun kambingan.
kambingan, dusun cilik, tanpa nyilikake, apa anane tanpa ngenek2ke.
sing enom ngormati marang sing tuwa, sing tuwa wenehi wejangan lan tuladaha marang sing enom.
nang grup iki akeh sing enom, mula sing enom pada a rukun. sing enom pada a dadi sing nang ngarep, ngarep dewe mbela kebecikan, ngarep dewe nang uteke iku kesabaran, ojo grusa-grusu, nanging ojo ragu.
sing enom iku duwe aji, ajie ono ing lati.
ding enom iku ndang munggah kaji, ojo ngenteni nak teko pati.
enom iku bakale tuwa, sing tuwo iku pernah enom.
ojo rumongso bisa, nanging bisa a rumangsa.
ojo gemedhe, nanging kudu dadi gedhe.
sing enom iku sing iso ngrubah, dudu sing enom garai bubrah.
muga2 berkah sing enom, berkah marang dusun kambingan. amin... :)

0 komentar:

Post a Comment

sealkazzsoftware.blogspot.com resepkuekeringku.com